CONEO zet eindsprint in….

CONEO zet eindsprint in…

CONEO, het Centrum voor Ondersteuning Na Economisch Ontslag, nadert haar einde. Bij de aankondiging van de sluiting van Ford Genk, besloot Minister Vandeurzen het project Hulp bij Bedrijfssluiting op te zetten. “De Vlaamse Overheid was bereid CAW Limburg, CGG\groep Litp en  CKG extra middelen te geven om de gevolgen van deze sluiting voor de getroffen werknemers op te vangen”, zegt Moris Venken, medewerker van CONEO. “De afgesproken termijn bedroeg twee jaar en werd met één jaar verlengd tot 31 december 2015.”

 

De werking van CONEO ligt vooral op preventief vlak. Daarenboven bieden de medewerkers ondersteuning bij financiële, administratieve en psychosociale zorgen. Ze verhogen de levenskwaliteit en de psychologische weerbaarheid door de getroffenen op een gezonde manier te leren omgaan met de negatieve psychische reacties als gevolg van het ontslag. Ze stimuleren en versterken de zelfzorg, de draagkracht en de manieren van omgaan met moeilijkheden.

Venken vindt “het aangewezen waakzaam te blijven voor de gevolgen van de sluiting op langere termijn. Op financieel vlak merken we dat werknemers geconfronteerd worden met gevolgen die ze nooit van te voren konden kennen. Zo mogen werknemers niet vrij beschikken over hun premie als ze werkloos blijven, want bij (langdurige) ziekte krijgen ze geen vervangingsinkomen en moeten ze eerst hun premie aanspreken. Hierdoor komen mensen nodeloos in de problemen.” “Ook op psychologisch vlak kunnen gevoelens van miskenning, hopeloosheid, angst en depressie, de-activatie, … de kwetsbaarheid van de getroffenen verhogen.”

 

Het praatcafé – open voor iedereen

Sinds maart 2015 organiseert CONEO, in een goede samenwerking met de vzw Limburg Samen, het praatcafé “tiet veur e klapke.” “Collega’s terugzien doet deugd en via het praatcafé kunnen de ex-werknemers van Ford en toelevering elkaar op regelmatige basis ontmoeten”, vertelt Nikki Janssens van CONEO. “Via het praatcafé’ kunnen we ook interessante informatie meegeven aan de mensen, door bijvoorbeeld wat uitleg te geven of relevante artikels of teksten ter beschikking te stellen.” Niet alleen ex-werknemers van Ford en toelevering zijn welkom, ook voor hun familieleden staan de cafédeuren open.

 

CONEO Café, Tiet veur e klapke – voor Ford Genk en toelevering

BILZEN: iedere laatste woensdag van de maanden augustus, september en oktober (26/08, 30/09, 28/10) van 13u30 tot 16u30 in cc De Kimpel (Eikenlaan 25, 3740 Bilzen)

GENK: iedere eerste donderdag van de maanden september, oktober, november (03/09, 1/10, 5/11) van 18u30 tot 21u30 in de Foyer van het Stadhuis (Stadsplein 1, 3600 Genk).

 

Ieder zijn Ford-verhaal

“Omdat ontslagen worden niet door iedereen even goed onder woorden gebracht kan worden,

biedt CONEO de mogelijkheid om emoties op een andere manier te uiten. Zo kunnen geïnteresseerden, afhankelijk van eigen wens en affiniteit, hun gevoelens op papier zetten in de vorm van een gedicht, een songtekst, een ervaringsverhaal of kunnen zij ervoor kiezen het eigen gevoel te schilderen of beeldend uit te drukken”, vertelt Janssens nog. CONEO start in de week van 7 september dan ook met een atelierwerking op de welzijnscampus te Genk. Het atelier zal twee dagen per week open zijn.

Geïnteresseerde ex-werknemers van Ford en toelevering, alsook gepensioneerde werknemers van deze bedrijven kunnen contact opnemen met CONEO op het nummer 089/69.68.67 of via email: contact@coneo.be