Jaarverslag CONEO 2012 – 2014

De Vlaamse Regering besluit dat het hulpaanbod voor het verlenen van bijstand in de provincie Limburg “tijdelijk moet versterkt worden (…)om tegemoet te komen aan de psychosociale noden en behoeften waarmee mensen geconfronteerd worden naar aanleiding van de toekomstige sluiting van Ford te Genk”.  In samenwerking met het provinciebestuur van Limburg komt het project “Hulp bij Bedrijfssluiting” tot stand. In 2014 wordt verder gewerkt onder de naam CONEO, Centrum voor Ondersteuning Na Economisch Ontslag. Wil je meer weten over de werking van CONEO, onze acties en de evolutie van ons team, klik dan op onderstaande link voor meer info. Veel leesplezier!

Jaarverslag CONEO 2012 – 2014