Tips

https://www.fitinjehoofd.be/

Fit in je hoofd is een website, die uitgaat van de Vlaamse Overheid en richt zich op volwassenen (+16) die hun mentale veerkracht willen versterken. De website biedt info, opdrachten en tips om de balans tussen draaglast (alles wat het iemand in zijn/haar leven moeilijk maakt) en draagkracht (alles wat iemand de nodige energie biedt in zijn/haar leven) in evenwicht te houden. Fit in je hoofd biedt, aan de hand van een testje, 10 stappen aan om je geestelijke gezondheid te bewaken en te verstevigen. Voor meer info klik op de bovenstaande link.