Verslagboek CONEO

Het verslagboek van CONEO omvat de impact en de gevolgen van collectief ontslag, de ondersteuning die nodig is en een omschrijving van hoe een bedrijfsonafhankelijke organisatie hiermee dient om te gaan.

Het verslagboek van CONEO is ook in een papierenversie te verkrijgen via Moris Venken van het CGG in Genk.

Hier klikken om het verslagboek van CONEO te lezen