Vraag & antwoord

1. Wat is CONEO?

CONEO biedt hulp, advies en ondersteuning aan mensen die met vragen of zorgen zitten door een economisch ontslag. We spreken van een economisch ontslag als je je werk verliest omdat het bedrijf, waar je werkt, moet sluiten, herstructureren of failliet gaat.

2. Wat kan CONEO voor jou doen?

De medewerkers van CONEO bieden in de eerste plaats een luisterend oor en werken, samen met jou, een aanpak uit om je zorgen en problemen op te lossen. Deze zorgen en problemen kunnen van financiële aard zijn, zoals de afbetaling van je lening, of van emotionele aard: verhoogde stress, emotionele problemen, spanningen binnen je gezin of relatie, tot vragen over je administratie. Daarnaast ondersteunt CONEO ook leidinggevenden in bedrijven bij de zorg voor de door economisch ontslag getroffen werknemers.

3. Wie kan bij CONEO terecht?

Ben je zelf getroffen door een economisch ontslag of ken je iemand in je familie of in je omgeving die dit aan de hand heeft, iedereen die vragen of problemen heeft bij een economisch ontslag kan bij CONEO terecht. Daarnaast kunnen ook leidinggevenden die vragen hebben rond de zorg naar getroffen werknemers bij CONEO terecht voor advies en ondersteuning.

4. Waar kan jij terecht?

De medewerkers van CONEO zijn elke werkdag tussen 9u en 17u bereikbaar via telefoon: 089/69 68 67 of via mail: contact@coneo.be. Zij bekijken samen met jou wat voor jou de beste begeleiding is en maken eventueel een afspraak. Dit kan bij op kantoor (Genk), op een locatie bij jou in de buurt of bij jou thuis.

5. Hoe verloopt de begeleiding?

Eerst luistert een medewerker naar de zorgen en vragen die je hebt. Voor sommige vragen volstaat een telefonisch contact. Voor andere vragen word je uitgenodigd voor een gesprek. De medewerker bespreekt met jou hoe de begeleiding wordt aangepakt en rond welke doelen er wordt gewerkt. Dit gebeurt op maat van jouw situatie.
Je kan gerust iemand meebrengen als je dat wil. De begeleiding stopzetten kan op elk moment, zonder gevolgen.

CONEO heeft ook een groepsaanbod rond financiële en psychosociale thema’s. Dit kan in één samenkomst. Voor sommige thema’s komen we acht keer samen. De thema’s worden aan jullie vraag aangepast.
Met dit aanbod komt CONEO naar jullie bedrijf, organisatie of vereniging.

6. Regelen zij ook jouw papieren?

De medewerkers van CONEO ondersteunen ook bij jouw administratie. Hun aandacht gaat vooral naar vragen en zorgen die te maken hebben met financiële moeilijkheden. Indien er nood is aan specifieke administratieve hulp, verwijzen zij door naar de gepaste dienstverlening.

7. Wat kost het?

Helemaal niets. CONEO werkt volledig gratis.

8. Kan je rekenen op discretie?

Ja. CONEO-medewerkers werken in alle discretie. Informatie die je met iemand van CONEO deelt wordt vertrouwelijk behandeld. CONEO is een onafhankelijke organisatie die op initiatief van de Vlaamse Overheid is opgericht om getroffen werknemers bij te staan bij vragen, zorgen en problemen bij een economisch ontslag.

9. Kan je ook financiële steun krijgen?

Neen. CONEO geeft geen directe financiële steun . Hiervoor werkt CONEO nauw samen met andere organisaties die financiële steun kunnen bieden (OCMW ‘s, vakbonden, RVA,…) en kunnen zij je tips geven over dingen waar je recht op hebt. (vb. renteloze studielening, ….)

10. Wat kan CONEO betekenen voor een bedrijf?

Aan bedrijven die moeten sluiten of herstructureren o.w.v. economische redenen biedt CONEO ondersteuning en advies bij de aankondiging van de sluiting/herstructurering en voorziet hierbij een eerste opvang voor de werknemers. Verder organiseert CONEO nazorggesprekken voor werknemers waarin deze de kans krijgen stressreacties te ontladen en geeft CONEO uitleg over mogelijke psychosociale gevolgen van ontslag. Ook specifieke workshops rond stresssignalen bij jezelf en collega’s, rond financiële zorgen of rond thema’s ‘op maat’ zijn mogelijk.
Dit aanbod voor bedrijven is volledig gratis.